Magne Haveraaen

Magne Haveraaen

Professor, Head of Bergen Language Design Laboratory (BLDL)
(research interests and conferences I am involved in at the bottom)

Adresser

Vanlig post:
	Universitetet i Bergen
	Institutt for informatikk
	Postboks 7800
	N-5020 BERGEN
	Norway
Elektronisk post: Magne.Haveraaen@ii.uib.no

Telefon:

Telefaks: (+47) 55 58 41 99

Besøksadresse:

	Høyteknologisenteret
	Thormøhlensgate 55
	Datablokken, 4.etg.

Undervisning

Forskning (research)

Mine interesser er innenfor programmeringsteori, spesielt algebraiske systemutviklingsmetoder. I hovedsak jobber jeg med:

Jeg søker spesielt medarbeidere, studenter og samarbeidspartnere innen disse feltene. Listen over tilgjengelige hovedfagsoppgaver i programmeringsteknologi inneholder også noe relatert informasjon.

Ellers er jeg noe involvert i gruppen for programutviklingsteknologi sine fellesprosjekt.

Konferanser mm (conferences)

Jeg har vært (og er) medarrangør, styringskomité- eller programkomitémedlem for en rekke konferanser og vitenskapelige møter, deriblant:

 


Sist oppdatert 2021-08-20