inf112 - Systemkonstruksjon

Våren 2004

Oversikt over innholdet på denne vev-siden:

Om kurset

Emnet inf112 er et praktisk rettet kurs, som gir en innføring i systemkonstruksjon ("software engineering") gjennom kursdeltakernes arbeid med programvare og programvareutvikling. Det blir lagt vekt på gruppearbeid ved at større prosjektoppgaver skal løses av arbeidslag på 15-25 personer. Dette vil illustrere ulike sider ved programvareprosessen og organisering av arbeidet. En viktig side ved prosjektoppgavene er å påse at arbeidet skrider fremover i henhold til tidsplan og at ressursene hvert arbeidslag disponerer blir utnyttet best mulig. Bakgrunnsteori om disse sidene ved programutvikling vil bli gjennomgått.

Gjennomføringen av prosjektene er avhengig av at alle deltakerne på et arbeidslag yter sin del. Hele laget vil derfor få problemer om enkeltpersoner trekker seg ut i løpet av en prosjektoppgave. Vi vil derfor inngå en avtale med kursdeltakerne som sikrer at ingen trekker seg fra kurset under en prosjektoppgave. Mellom prosjektoppgavene vil arbeidslagene reorganiseres, og det vil da være mulig å trekke seg fra kurset uten at dette går ut over andre deltakere.

Oppgavene har som mål å utvide funksjonaliteten til studentportalen. Dersom prosjektene er vellykkede er det stor mulighet for at resultatet blir integrert i studentportalen og tatt i bruk.

Vi vil arbeide med en komponentbasert (objektorientert) programvareoppbygning etter COTS (Components off the shelf) tankegangen. Hoveddelen av programmeringen vil skje i Java.

Pensum

All aktivitet og arbeidsmateriale for kurset er pensum. Dette omfatter:

Kursledere

Foreleser/kursansvarlig: Magne Haveraaen
Øvelsesledere: Jan Ivar Beddari, Haakon Vik Nilsen og Bjørn Even Wahlstrøm.
Studenter: deltakerfoto.

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Forelesninger/oppgavepresentasjoner holdes i rom 2142 HiB

Som en del av kurset vil inviterte gjester forelese om opphavsrett/avtalerett, arbeidsmiljø, personvern og sårbarhet/sikkerhet.

Kurset begynner mandag 12. januar.

Tentativ arbeidsplan

Utkast til arbeidsplan for kurset er satt opp i tabellen nedenfor. Den vil bli endret i løpet av semesteret.

uke datoer tema mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
3 12.1.-16.1. introduksjon, programvarevedlikehold, kvalitetssikring og arbeidslag F     F F
4 19.1.-23.1. -"- / prosjektoppgave 1 F     O O
5 26.1.-30.1. -"- / -"- F O O F O
6 2.2.-6.2. -"- O O O O O
7 9.2.-13.2. -"- O O O O O
8 16.2.-20.2. -"- GA O O GR O
9 23.2.-27.2. -"- O O O    
10 1.3.-5.3. presentasjoner prosjektoppgave 1         P - gruppe 3
11 8.3.-12.3. -"- / programvaremodeller P - gruppe 1     P - gruppe 2 F
12 15.3.-19.3. prosjektplanlegging GS     GP F
13 22.3.-26.3. prosjektoppgave 2 F O O O O
14 29.3.-2.4. -"- O O O O O
15 5.4.-9.4. påskeferie       H H
16 12.4.-16.4. prosjektoppgave 2 fortsetter H O O O O
17 19.4.-23.4. -"- O O O O O
18 26.4.-30.4. -"- O O O O O
19 3.5.-7.5. -"- O O O O O
20 10.5.-14.5. presentasjoner prosjektoppgave 2 P     P P
21 17.5.-21.5.   H     H  
22 24.5.-28.5. oppsummering F        
23 31.5.-4.6.   H        
24 7.6.-11.6.   eksamen        

Symbolbruk

Eksamen

Det blir skriftlig eksamen mandag 7.6.04 kl. 900-1400 (5 timer).

Gjennomførte prosjektoppgaver er nødvendig for å kunne gå opp til eksamen. Det vil bli gitt gruppebaserte karakter på hvert prosjekt og hver delkarakter vil telle 10% av totalkarakteren. Eksamensoppgavene vil gå ut på å knytte praksis (prosjektoppgavene) og teori sammen, Spørsmålene vil til en viss grad være individualiserte og ta utgangspunkt i både hva den enkelte student gjorde på prosjektene og i det generelle lærestoffet. Eksamenskandidatene må derfor identifisere seg med navn på besvarelsene.


Sist oppdatert 2004-03-23 av Magne Haveraaen