INF100: Oppgaver

Oppgavene legges ut mandag i uka før veiledning.

Øvingsoppgaver

Disse oppgavene er frivillige, men sterkt anbefalt. Det blir veiledning i grupper i øvingstimene, ingen innlevering. Løsningsforslag blir lagt ut uka etter veiledning. Det blir ingen gjennomgang i plenum etterpå, men spør gjerne gruppelederen. * litt vanskeligere/mer omfattende enn vanlig

Innleveringsoppgaver

Det blir tre obligatoriske, tellende innleveringsoppgaver. Disse veiledes også i øvingstimene og skal leveres inn mandag uka etter veiledning, dvs. to uker etter utlegging. Besvarelsene skal leveres elektronisk ved hjelp av innleveringssystemet.

Det blir gitt en poengsum på hver innleveringsoppgave. Total poengsum på alle de tre innleveringene utgjør 20% av sluttkarakteren. For å få gå opp til eksamen kreves minst 100 av maksimalt 300 poeng.

Nyhet! Løsningsforslag er nå lagt ut.

Oppgaver fra vår 2004.

Gamle eksamensoppgaver

Det er gitt to eksamenssett i INF100. Deler av oppgavene vil bli gjennomgått i uke 47.

[Hovedside INF100]


Eivind Coward
Sist oppdatert: 24. november 2004.