INF100 - Grunnkurs i programmering

Høstsemesteret 2004

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

[ Ukeplan ] [ Oppgaver ] [ Introduksjonskurs ] [ Nyttige lenker ]

Sensur

Eksamensresultatene blir kunngjort 10. januar. Her er et et løsningsforslag til oppgavesettet.

Foreleser og emneansvarlig

Eivind Coward
Kontor 5109, Datablokken, Høyteknologisenteret, 5. etg.
Tlf: 55584068
E-post: coward@ii.uib.no

Undervisningsassistent og gruppeansvarlig

Yngve Villanger
Kontor 3148, Datablokken, Høyteknologisenteret, 3. etg.
Tlf: 55584092
E-post: yngvev@ii.uib.no

Pensum

Lærebok: K.A. Mughal, T. Hamre og R.W. Rasmussen: Java som første programmeringsspråk, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2002.

Følgende deler av boken er pensum (foreløpig liste):
Kap. 1: Hele
Kap. 2: Hele, unntatt avsnitt 2.9
Kap. 3: Hele
Kap. 4: Hele
Kap. 5: Hele
Kap. 8: Avsnitt 8.2
Kap. 12: Avsnittene 12.4-12.5
Kap. 13: Avsnitt 13.6

I tillegg er alle øvings- og innleveringsoppgavene pensum.

Forelesninger

En tentativ ukeplan med forelesninger, øvinger og innleveringer vil bli lagt ut og oppdatert etter hvert.

Øvingstimer

Øvingstimene brukes til arbeid med oppgavene under veiledning av en gruppeleder. For å få utbytte av øvingstimene er det viktig å møte forberedt og ha begynt på oppgavene! Første del av timene vil foregå i et av grupperommene på Realfagbygget, hvor oppgavene blir diskutert. Deretter går gruppeleder og studentene til PC-rommene i Auditoriefløyen, Allégt. 66, hvor studentene får jobbe praktisk med oppgavene. (For IKT-studentene foregår hele veiledningen på datalab i Høyteknologisenteret.)

Første øvingstime vil bli i uke 36.

Følgende tider er satt opp for gruppene:

gruppe dag tid sted gruppeleder e-post
IKT-1torsdag12.15-14.00 Høyteknologisenteret, grupperom 2132 (datalab) Nils Martin Sandenilss@ii.uib.no
IKT-2torsdag14.15-16.00 Høyteknologisenteret, grupperom 2132 (datalab) Jon Are Rakvågjon.rakvag@student.uib.no
INF-1mandag12.15-14.00 Realfagbygget, grupperom 5 Siv Hollupsivh@ii.uib.no
INF-2onsdag16.15-18.00 Realfagbygget, grupperom 2 Mari G. Pauss1652@ii.uib.no
INF-3onsdag14.15-16.00 Realfagbygget, grupperom 1 Eivind M. Hvidevoldemh@hvidevold.cjb.net
INF-4torsdag14.15-16.00 Realfagbygget, grupperom 5 Preben Solheimprebens@ii.uib.no
INF-5fredag10.15-12.00 Realfagbygget, grupperom 5 Arnt-Henning Mobergarntmoberg@hotmail.com
INF-6onsdag10.15-12.00 Realfagbygget, grupperom 5 Arnt-Henning Mobergarntmoberg@hotmail.com
INF-7mandag10.15-12.00 Realfagbygget, grupperom 5 Lars Aga Reisæters1626@ii.uib.no

Alle påmeldte studenter er fordelt på disse gruppene. Hvis det ikke passer, kan man bytte gruppe i Studentportalen.

Gruppe INF-8 utgår. Hvis du er medlem, må du melde deg på en annen gruppe i stedet. Gruppe INF-6 går til samme tid.

Oppgaver

Hver mandag legges det ut oppgaver på oppgavesiden. Ni av oppgavesettene er frivillige øvingsoppgaver som ikke skal leveres inn, mens tre andre er obligatoriske innleveringsoppgaver. I øvingstimene vil studentene få hjelp til arbeidet med øvingsoppgavene. Mer informasjon ligger på oppgavesiden.

Eksamen

Skriftlig eksamen 10. desember 9.00-14.00. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Eksamen utgjør 80% av sluttkarakteren.

Eksamenssted: Kristkirken, Kanalveien 90 (NRK-huset på Minde). Oppmøte senest 8:45. Mer informasjon finnes i fakultetets eksamensplan.

Gamle eksamensoppgaver er lagt ut her.


Eivind Coward
Sist oppdatert: 7. januar 2005