Øvinger og innleveringer fra våren 2004

Øvingene for høsten 2004 vil bli lagt ut etter hvert på oppgavesiden. Stort sett vil oppgavene bli som i forrige semester, men enkelte justeringer kan forekomme. Innleveringsoppgavene blir nye.

Øvinger våren 2004

Innleveringer våren 2004


Eivind Coward