Spesialpensum på lavere grad:
Praktisk spesifikasjon av programvare

Høsten 2000

Oversikt over innholdet på denne vev-siden:

Kursomtale

Kurset går som en prøveordning med begrenset opptak høsten 2000. Det inngår på vanlig måte i en cand.mag. grad.

Pensum

Pensum er fokusert rundt øvelsesopplegget og den store obligatoriske oppgaven som skal løses i grupper. Eksamensspørsmålene vil derfor i stor grad dreie seg om denne oppgaven.

Spesifikasjonsspråket vi skal bruke er LARCH med tilhørende verktøy Larch prover. Dette vil bli installert på UA/FA/HA innen undervisningen starter. En kortfattet innføring i LARCH er boken

Boken er dessverre utsolgt fra forlaget, men forfatterne har stilt den til disposisjon for oss på LARCH sine hjemmesider. Det er lagt ut en kopi av de delene av boken vi trenger: Utdraget utgjør nærmere 200 sider til sammen, slik at dere skriver ut dobbeltsidig, gjerne med 2 boksider pr. utskriftsside, og tar hensyn til andre brukere ved å legge utskriften til et tidspunkt skriverne ikke er belastet.

Kursledere

Foreleser og øvelsesleder: Magne Haveraaen

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Første gang onsdag 6.9.2000.

Forelesningsplan

Øvelsesoppgaver

Noen mindre oppgaver i starten av kurset.
Deretter fokus på en større, obligatorisk oppgave, med flere delinnleveringer.

Eksamen

Eksamensdato vil bli avtalt i løpet av kurset.


Sist oppdatert 2000-11-06 av Magne Haveraaen