I kjelleren på Slettebakken Kirke ved Tvedtevannet har 16de Bergen-Slettebakken sitt tilhold. Gruppen rekrutterer medlemmer fra Slettebakken, Natlandsfjellet og Sædalen, dvs. fra områdene til Slettebakken og Natland skoler.

Gruppen er en del av et blomstrende samarbeid i Region Sentrum.

Kontakt

For mer informasjon om gruppen, kontakt gruppeleder:
Endre Helland
epost: <endrehe@online.no>.

Avviklede arrangementer

Interne Sider