Utstyr, 16de Bergen

(Last update: $Date$)

Eg har starta katalogisering av utstyr, med vekt på utstyr som troppen har brukt og som er i god stand. Nedanfor er utstyrsark som skal stå i den blå utstyrspermen på lokalet, med oppføring av status (reparasjonar som trengst o.l.).

  1. Fyrstehjelpsutstyr
  2. Telt
  3. Utstyr disponert av eller lagra hjå patruljene
  4. Anna

Andre filer

  1. Forside
  2. Skjema for utlån

Hans Georg / georg@ii.uib.no