INF100: Poengsetting på innleveringsoppgaver

De innleverte oppgavene evalueres av gruppelederne. På hvert oppgavesett gis det fra 0 til 100 poeng. Poengene gis i henhold til et forhåndsbestemt skjema som er spesifikt for hvert oppgavesett (se under). Dette skjemaet gjøres kjent for studentene før innlevering. Etter innlevering vil studentene få tilbake et utfylt skjema, slik at de kan se hvordan poengene er satt. Det gis poeng for funksjonalitet (at programmet gjør det det skal) og for generell programmeringsskikk (godt designet kode, kommentarer, navngivning etc.)

Den totale poengsummen for de fire innleveringsoppgavene vil telle 20% av sluttkarakteren i faget.

For at det skal gis poeng, MÅ følgende kriterier være oppfylt

Det godtas at inntil 3 studenter som har samarbeidet om en oppgave, leverer samme løsning. Alle må imidlertid levere, og det skal opplyses i oversiktsdokumentet hvem man har arbeidet sammen med.

Poengskjema for de enkelte oppgavene:

[Hovedside INF100]


Eivind Coward
Sist oppdatert: 3. mai 2004