INF100 - Grunnkurs i programmering

Vårsemesteret 2004

Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

[ Ukeplan ] [ Oppgaver ] [ Introduksjonskurs ]

Foreleser og emneansvarlig

Eivind Coward
Kontor 5109, Datablokken, Høyteknologisenteret, 5. etg.
Tlf: 55584068
E-post: coward@ii.uib.no

Undervisningsassistent

Yngve Villanger
Kontor 3148, Datablokken, Høyteknologisenteret, 3. etg.
Tlf: 55584092
E-post: yngvev@ii.uib.no

Pensum

  Lærebok: K.A. Mughal, T.Hamre og R.W.Rasmussen: Java som første programmeringsspråk, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2002.

  Følgende deler av boken er pensum:
  Kap. 1: Hele
  Kap. 2: Hele, unntatt avsnitt 2.9
  Kap. 3: Hele
  Kap. 4: Hele
  Kap. 5: Hele
  Kap. 8: Avsnitt 8.2
  Kap. 12: Avsnittene 12.4-12.5
  Kap. 13: Avsnitt 13.6

Forelesninger

En tentativ ukeplan med forelesninger, øvinger og innleveringer er lagt ut og vil bli oppdatert etter hvert.

Øvingstimer

I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver de på forhånd har lastet ned her. Fire av øvingene er innleveringsoppgaver som skal karaktersettes, mens andre er uten innlevering. Resultatet på innleveringsoppgavene utgjør 20% av sluttkarakteren.

En gruppeleder vil hjelpe til i øvingstimene. Første del av timene vil foregå i ett av grupperommene på Realfagbygget, hvor oppgavene blir diskutert. Deretter går gruppeleder og studentene til PC-rommene i auditoriefløyen, Allégt. 66, hvor studentene får jobbe praktisk med oppgavene.

Følgende tider er satt opp for gruppene:

TidStedGruppeleder
Gruppe 1Mandag 10.15-12.00Grupperom 5, Realfagbygget Arnt Henning Moberg (arntmoberg@hotmail.com)
Gruppe 2Mandag 16.15-18.00Grupperom 6, Realfagbygget Utgår
Gruppe 3Tirsdag 16.15-18.00Grupperom 5, Realfagbygget Eivind Hvidevold (emh@hvidevold.cjb.net)
Gruppe 4Onsdag 14.15-16.00Grupperom 5, Realfagbygget Yngve Villanger (yngvev@ii.uib.no)
Gruppe 5Torsdag 14.15-16.00Grupperom 5, Realfagbygget Jon Are Rakvåg (jra010@student.uib.no)

Studentene melder seg på en av disse gruppene via INF100 sin studentportalside.

Merk: Gruppe 2 over bortfaller (etter avstemning i første forelesning).

Øvingsoppgaver

Hver mandag i totalt tolv uker legges det ut oppgaver her. Åtte av oppgavesettene er frivillige øvingsoppgaver som ikke skal leveres inn, mens de fire andre er innleveringsoppgaver. I øvingstimene vil studentene få hjelp til arbeidet med øvingsoppgavene. * litt vanskeligere/mer omfattende enn vanlig

For de mest utålmodige: Her finner du forrige semesters øvinger.

Løsningsforslag legges ut uka etter veiledning. Det blir normalt ingen øvingsgjennomgang i auditoriet.

Innleveringsoppgaver

Fire av oppgavesettene som legges ut, er innleveringsoppgaver. Innleveringsfristen settes til fredag kl. 16.00 i uken etter at oppgavene ble lagt ut, slik at studenten har i underkant av to uker til å løse oppgavene. I øvingstimene vil studentene få hjelp til arbeidet med innleveringsoppgavene.

Det blir gitt en poengsum på hver innleveringsoppgave. Total poengsum på alle de fire innleveringene utgjør 20% av sluttkarakteren. Mer om poengsettingen.

Besvarelsene leveres inn ved å gå til innleveringssystemet.

Interaktiv test

Som et frivillig tilbud er det lagt ut interaktive kontrollspørsmål, der man kan teste seg selv. Spørsmål fra kapitlene 1-5 er nå lagt ut.

Systemet krever innlogging. Brukernavn og passord er det samme som for innleveringssystemet.

Testene finner du her.

Eksamen

Skriftlig eksamen 9. juni 9.00-14.00. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Eksamen utgjør 80% av sluttkarakteren.

Eksamenssted: Betlehem, Vestre Murallmenning 15/17 (se fakultetets eksamensplan). Oppmøte senest 8.45.

INF100 ble undervist første gang høsten 2003. Eksamensoppgaven vil bli gjennomgått i forelesningen onsdag 19/5. Oppgaveteksten (ps, pdf) med løsningsforslag (ps, pdf) er lagt ut her.


Eivind Coward
Sist oppdatert: 8. juni 2004