I239 - Utvalde emne i algoritmar og kompleksitetsteori

Våren 1997: Approximationsalgoritmer

Vi börjar med Kapitel 2 i Approximation Algorithms (Errata).
Boken ska finnas på Studias hyllor fredag 21 februari.

I239 och Seminar i Algoritmer (Jan Arne Telle) koordineras.

Föreläsningarna

Föreläsare: Professor Bengt Aspvall (adress och telefon).

Föreläsningar

Examen

Muntlig examen i I239 (3 vekttall) 30 maj efter avtal. (Spesialpensum efter avtal.) Sensor: førsteamanuensis Dino Karabeg, Oslo.
Bengt.Aspvall@ii.uib.no
Thu Feb 6 14:40:10 MET 1997