Seminar i programutviklingsteknologi

Våren 2001

Seminaret vil bli avholdt noe uregelmessig

unntatt 30.5.01 der tid og sted vil bli oppgitt på forespørsel.

Planen for første del av semesteret er som følger.

Seminaret veksler mellom filosofiske betraktninger og mer teknisk innhold. De førstnevnte, så som 28.2. og 14.3., kan følges av alle med generell informatikkbakgrunn.

Seminar i programutviklingsteknologi er åpent for alle interesserte. Spesielt anbefales hovedfagsstudenter som trenger innspill til spesialpensum å møte opp. Likeledes kan dette være et forum der studenter som tenker å ta et hovedfag kan få et innblikk i hvilke problemstillinger som opptar forskere i faget.


Sist oppdatert 2001-03-28 av Magne Haveraaen