INF101 - Vidaregåande programmering (Programmering 2)

Program Development Methodologies (Programming 2)

Vår 2014

Innhald

Kursomtale og pensum

Objekt-basert programmering er kjernen i kurset. Sentrale omgrep som blir dekte er abstraksjonar, spesifikasjonar og objekt-orientert design (kontrakt/implementasjon). Metodar for oppdeling, dokumentasjon, konstruksjon og testing av program blir vektlagt.

Emnet gir ei innføring i bruk og implementering av klassiske datastrukturar. Bruk og utvikling av enkle programbibliotek står sentralt. Øvingsopplegget er arbeidskrevjande med fleire obligatoriske oppgåver.

Studentane skal kjenne til og kunne nytte kunnskap frå dette emnet til å utvikle større programsystem.

Pensum tar utgangspunkt i læreboka frå inf100.

Kursansvarlege

Emneansvarleg, forelesar: Magne Haveraaen
Ansvarlege undervisingsassistenter: Michał Pilipczuk
Gruppeleiarar: Anna Eilertsen (torsdagar), Patrick Monslaup (fredagar)

Undervisningstidspunkt

Forelesningar, startar 2014-01-21 (veke 4)

Grupper, startar 2014-01-30 (veke 5) Vekedrillen, startar 2014-02-03 (veke 6) Forelesningar og grupper er eit tilbod til studentane. Det er sjeldan studentar som nytter tilbodet stryk til eksamen. Tilbodet har fleire komponentar:

Semesterplan (skisse)

For kvar veke står tema for vekedrill måndag, tema for forelesning tysdag og kapittelnummer frå boka, tema for forelesning onsdag og kapittelnummer frå boka, tema for gruppeøvingane torsdag og fredag. Bak kvart tema står eksempelkode som du finn i inf101-svn.

 1. --
  Introduksjon, programvarekvalitet og fallgruver (begrenset størrelse på data); 1-5; v14-01-pitfalls
  Kontraktar, pakkar (grensesnitt, javadoc, aksiom; dato); 7.2, 8.9, notat; v14-02-date
  Oppgåve 0: Installasjon av verktøy; hjelp med installering vert gitt torsdag 12-14 i Datalab 3.
 2. --
  ADT-omgrepet: kontrakt, forkrav, datainvariant, likskap (stabel, kø og prioritetskø API, generiske klasser); 8, 10.3, notat
  ADT-omgrepet: kontrakt, forkrav, datainvariant, likskap; 8, 10.3, notat; v14-04-linear_in_out
  Oppgåve 1; oppgave01-hospitalet
 3. Drill: abstraksjon, API, ADT; v14-04drill-abstractioncase
  ADT-omgrepet: kontrakt, forkrav, datainvariant, likskap; 8, 10.3, notat
  Testing (teste med aksiom: hovedprogram, JUnit, JAxT); 8.3, notat
  Oppgåve 2
 4. Drill: lineære datatyper: stabel, kø, prioritetskø; v14-06drill-linear
  Rekursjon; 12; v14-07-recursion
  --
  Oppgåve 3
 5. Drill: rekursjon (mappestruktur); v14-07drill-recursion
  Meisterklasse, oppsummering (sikkerheit, slumptallsgeneratorer); v14-08-randomness
  --
  Oppgåve 4 obligatorisk, rettleiing; oppgave04-rationals
 6. Drill (obligatorisk oppgave)
  Søking og sortering; 9; v14-09-sorting_searching
  Søking og sortering; 9
  Oppgåve 4 obligatorisk, rettleiing
 7. Drill (obligatorisk oppgave)
  Arv, polymorfisme (overlasting, overstyring); 6, 7; v14-11-inheritance
  Arv, polymorfisme (overlasting, overstyring); 6, 7; v14-12-design_figure
  Ingen grupper torsdag 6.3. grunna fagkritisk dag.
  Innlevering oppgåve 4, fredag 7.3.2014; oppgave04-rationals-magne, oppgave04-rationals-michal
 8. Drill: implementere 2D-tabell, finne naboer; v14-12drill-GameOfLife, v14-12drill-GameOfLifeFasit
  Bruk av dynamiske datatypar (standardbiblioteket: samlingsklassar, Collection, HashMap, HashSet, ArrayList); 10; v14-13-collections
  Meisterklasse (oppsummering)
  Oppgåve 5; oppgave05-arv
 9. Drill: arv, klassediagrem (oversikt over prosjekt); v14-14drill-hierarchy
  Implementasjon av dynamiske datatypar (referansar/peikarar); 11; v14-15-references
  Implementasjon av dynamiske datatypar (enkelt-/dobbeltlenka lister med og utan vaktnode); 11; v14-16-linear_in_out-linked
  Oppgåve 6 obligatorisk, rettleiing
 10. Drill (obligatorisk oppgave)
  Unnatakshandtering; 13; v14-17-try_catch
  Serialisering, filhandtering; 14; v14-18-file_io
  Innlevering oppgåve 6, fredag 28.3.2014
 11. Drill: dynamiske datatyper, stabel (lenka), Stack (frå standardbiblioteket), rekusjon; v14-18drill-TowerOfHanoi
  Grafisk brukergrensesnitt; 15; v14-19-gui
  --
  Oppgåve 7
 12. Drill: dynamiske datatyper, lenka liste, lenka 2D-liste, generiske argument; v14-19drill-Memory
  --
  --
  Oppgåve 8
 13. Påskeferie
 14. --
  Meisterklasse (oppsummering), siste forelesning (høgintegritetsprogramvare: påliteleg, robust, sikker); First-ever trucks/cars platoon on public roads (youtube) 'Ariane 5' Rocket first launch failure/explosion (youtube)
  --
  Oppgåve 9 obligatorisk, rettleiing; oppgave09-hex_ui
 15. Drill: abstraksjon, enums, dybde først og bredde først søk; v14-20drill-connectivity v14-20drill-connectivity-sol
  --
  --
  Oppgåve 9 obligatorisk, rettleiing (kun fredag)
 16. Drill: praktisk arbeid med obligatorisk oppgåve
  --
  Onsdag 14-18: inf101-hackaton med dei kursansvarlege (dataromma)
  Innlevering oppgåve 9, fredag 9.5.2014
 17. --
  --
  --
  Øvingar torsdag for dei som ikkje fekk godkjent oppgåve 9
 18. Drill: oppsummering
  Hex-konkurransen
  --
  Oppgåve 10
Veke 23:

Eksamen

5 timar skriftleg (penn og papir) eksamen. Både de obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet. Alle skrivne og trykte hjelpemiddel er lovlege.
Sist oppdatert 2014-05-30 av Magne Haveraaen