INF101 - Vidaregåande programmering (Programmering 2)

Program Development Methodologies (Programming 2)

Vår 2013

Innhald

Kursomtale og pensum

Objekt-basert programmering er kjernen i kurset. Sentrale omgrep som blir dekte er abstraksjonar, spesifikasjonar og objekt-orientert design (kontrakt/implementasjon). Metodar for oppdeling, dokumentasjon, konstruksjon og testing av program blir vektlagt.

Emnet gir ei innføring i bruk og implementering av klassiske datastrukturar. Bruk og utvikling av enkle programbibliotek står sentralt. Øvingsopplegget er arbeidskrevjande med fleire obligatoriske oppgåver.

Studentane skal kjenne til og kunne nytte kunnskap frå dette emnet til å utvikle større programsystem.

Pensum tar utgangspunkt i læreboka fra inf100.

Kursansvarlege

Emneansvarleg, forelesar: Magne Haveraaen
Ansvarleg undervisingsassistent: Markus Sortland Dregi
Gruppeleiarar: Erik Måland, Anna Eilertsen, Tore Myklebust

Undervisningstidspunkt

Forelesningar, startar 2013-01-15 (veke 3)

Grupper, startar 2013-01-24 (veke 4) Vekedrillen, startar 2013-01-28 (veke 5) Forelesningar og grupper er eit tilbod til studentane. Det er sjeldan studentar som nytter tilbodet stryk til eksamen. Tilbodet har fleire komponentar:

Semesterplan (skisse)

 1. Introduksjon, programvarekvalitet og fallgruver; (1-5)
  Kontraktar, pakkar (dato); 7.2, 8.9, notat
  Oppgåve 0: Installasjon av verktøy; hjelp med installering vert gitt torsdag 12-14 i Datalab 3.
 2. ADT-omgrepet: kontrakt, forkrav, datainvariant, likskap; 8, 10.3, notat
  ADT-omgrepet: kontrakt, forkrav, datainvariant, likskap; 8, 10.3, notat
  Oppgåve 1
 3. ADT-omgrepet: kontrakt, forkrav, datainvariant, likskap; 8, 10.3, notat
  Testing; 8.3, notat
  Oppgåve 2
 4. Implementasjon av dynamiske datatypar; 11
  Implementasjon av dynamiske datatypar; 11
  Oppgåve 3 obligatorisk, rettleiing
 5. Bruk av dynamiske datatypar; 10
  Meisterklasse; (oppsummering)
  Oppgåve 3 obligatorisk, rettleiing
 6. Arv, polymorfisme (overlasting, overstyring); 6, 7
  Arv, polymorfisme (overlasting, overstyring); 6, 7
  Innlevering oppgåve 3, onsdag 20.2.2013
  Oppgåve 4
 7. Søking og sortering; 9
  Søking og sortering; 9
  Oppgåve 5 obligatorisk, rettleiing
 8. Rekursjon; 12
  Meisterklasse; (oppsummering)
  Oppgåve 5 obligatorisk, rettleiing mandag og fredag; Ingen grupper torsdag 7.3. grunna fagkritisk dag.
 9. Unnatakshandtering; 13
  Serialisering, filhandtering; 14
  Innlevering oppgåve 5, onsdag 13.3.2013
  Oppgåve 6
 10. Grafisk brukergrensesnitt; 15
  Grafisk brukergrensesnitt; 15
  Oppgåve 7
 11. Påskeferie
 12. --
  Meisterklasse; (oppsummering)
  Oppgåve 8 obligatorisk, rettleiing
 13. Rettleiing oppgåve 8
 14. Rettleiing oppgåve 8
 15. Innlevering oppgåve 8, onsdag 24.4.2013
 16. --
 17. --
 18. --
 19. --
  Oppgåve 9
 20. Den store Transamerica-konkurransen
  --
Eksamen blir torsdag 6. juni 2013.

Eksamen

5 timar skriftleg eksamen. Både de obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet. Alle skrivne og trykte hjelpemiddel er lovlege.
Sist oppdatert 2013-12-11 av Magne Haveraaen