I231 - Formelle språk og maskiner

Høsten 1998

Kurset I231 ble undervist for siste gang høsten 1998 og vil bli erstattet av I210 - Datamaskinteori. Det er anledning til å ta eksamen i kurset I231 siste gang høsten 1999.

Oversikt over innholdet på denne vev-siden:

Pensum

Harry R. Lewis & Christos H. Papadimitriou: Elements of the Theory of Computation,
Prentice-Hall, 1981, ISBN: 0-13-273417-6:

Kursledere

Foreleser: Magne Haveraaen, e-post: Magne.Haveraaen@ii.uib.no
Gruppeleder: Sidsel Horvei e-post: sidsel@ii.uib.no

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Forelesninger

Øvelser

Oppdatering

Øvelsesoppgaver

Eksamen

Muntlig eksamen torsdag 17. og fredag 18. desember.
Liste utlagt i ekspedisjonen, rom 4108/4109 HiB.
Sensor: Ellen Munthe-Kaas, Universitetet i Oslo.


Magne.Haveraaen@ii.uib.no
Sist oppdatert 1999-01-21