I229 - Utvalde emne i programutvklingsteknologi

Våren 1999

I229e - Avanserte programmeringsteknikker

Dette er et nytt emne i programmeringsteorigruppens I229-serie. Emne kan inngå i S-gruppen, som et ordinært emne under cand.mag., i H-gruppen til hovedfag, eller utgjøre hele eller deler av spesialpensum ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet er ikke annonsert i undervisningsplanen våren 1999, men der er anledning til å ta eksamen i stoffet, eventuelt legge kurset opp som spesialpensum.

Kurset er spesielt nyttig for studenter som planlegger hovedfag i programmeringsteori våren 1999 eller høsten 1999.

Oversikt over innholdet på denne vev-siden:

Kursinnhold

Innholdet i I229e er avanserte programmeringsteknikker: teoretisk fundament og praktiske anvendelser.

Erfaring har vist at det kan være mulig å redusere programutviklingskostnadene dramatisk - inntil 90% reduksjon er sannsynliggjort i en studie - sammenlignet med konvensjonell programvareutvikling. For å oppnå en slik gevinst kreves det grundig analyse og forståelse av problemdomenet programmet skal utvikles for. Kurset vil gjennomgå teorien for problemanalyse og vise hvordan dette henger sammen med programvarestrukturering. Praktisk anvendelse av teknikkene vil følge teorien, og dekker både sekvensiell og parallellprogrammering.

Pensum

Vil basere seg på artikler, utdelte notater og materiale gjennomgått på forelesningene.

Kursledere

Kursansvarlig: Magne Haveraaen, e-post: Magne.Haveraaen@ii.ui b.no

Tidspunkt for seminaret

Tirsdager 1415-1600 i rom 2104 HiB.
Orienteringsmøte 2.2.99.
Første gang 23.2.99.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av vårsemesteret. Nærmere tidspunkt vil avtales med deltakerne.


Magne.Haveraaen@ii.uib.no
Sist oppdatert 1999-01-25