I122 - Systemkonstruksjon

Våren 2003

Oversikt over innholdet på denne vev-siden:

Om kurset

Emnet I122 er et praktisk rettet kurs, som gir en innføring i systemkonstruksjon ("software engineering") gjennom kursdeltakernes arbeid med programvare og programvareutvikling. Det blir lagt vekt på gruppearbeid ved at større prosjektoppgaver skal løses av arbeidslag. Dette vil illustrere ulike sider ved programvareprosessen og organisering av arbeidet. En viktig side ved prosjektoppgavene er å påse at arbeidet skrider fremover i henhold til tidsplan og at ressursene arbeidslaget disponerer blir utnyttet best mulig. Bakgrunnsteori om disse sidene ved programutvikling vil bli gjennomgått.

På grunn av arbeidsformen er det satt et tak på 24 studenter for kurset.

Kurset blir organisert omkring 3 større prosjektoppgaver med intensive perioder med teori imellom. Studentene fordeles på arbeidslag. Størrelse og sammensetning av disse varieres fra gang til gang. I det ene prosjektet vil arbeidslagene gå sammen om en større oppgave. I de to andre prosjektene vil arbeidslagene konkurrere mot hverandre om å levere den beste løsningen. Arbeidslagene vil bli organisert etter ulike organisasjonsmodeller. I enkelte av disse vil de instituttansatte gruppelederne inngå som fullverdig deltakere på arbeidslaget, i andre organisasjonsmodeller vil de være konsulenter.

Gjennomføringen av prosjektene er avhengig av at alle deltakerne på et arbeidslag yter sin del. Hele laget vil derfor få problemer om enkeltpersoner trekker seg ut i løpet av en prosjektoppgave. Vi vil derfor inngå en avtale med kursdeltakerne som sikrer at ingen trekker seg fra kurset under en prosjektoppgave. Mellom prosjektoppgavene vil arbeidslagene reorganiseres, og det vil da være mulig å trekke seg fra kurset uten at dette går ut over andre deltakere.

Oppgavene er som følger:

Vi vil arbeide med en komponentbasert (objektorientert) programvareoppbygning etter COTS (Components off the shelf) tankegangen.

Som et verktøy for kommunikasjon på kurset vil vi bruke FMS.

Pensum

All aktivitet og arbeidsmateriale for kurset er pensum. Dette omfatter:

Kursledere

Foreleser/kursansvarlig: Magne Haveraaen
Øvelsesledere: Helge Holm og Gard Vaaler.

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Forelesninger/oppgavepresentasjoner holdes

Kurset begynner tirsdag 22. januar.

Tentativ arbeidsplan

Utkast til arbeidsplan for kurset er satt opp i tabellen nedenfor. Den vil bli endret i løpet av semesteret.

uke datoer tema mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
4 20.1.-24.1. introduksjon: programvareprosesser, -vedlikehold, -kvalitetssikring (dokumentinspeksjon) og -dokumentasjon, samarbeidspsykologi og struktur på arbeidslag   F   F F
5 27.1.-31.1. -"-   F   F F
6 3.2.-7.2. prosjektoppgave 1 O O O O O
7 10.2.-14.2. -"- O O O O O
8 17.2.-21.2. presentasjoner prosjektoppgave 1   P   P P
9 24.2.-28.2. teori om prosjektplanlegging, programvareutvikling og kostnadsestimering   F   F F
10 3.3.-7.3. teori om prosjektplanlegging, programvareutvikling og kostnadsestimering   F   F F
11 10.3.-14.3. prosjektoppgave 2, fase 1 O O O O O
12 17.3.-21.3. -"- O O O O O
13 24.3.-28.3. salgspresentasjoner prosjektoppgave 2, fase 1   P   P/F F
14 31.3.-4.4. teori om prosjektplanlegging, programvareutvikling og kostnadsestimering/prosjektoppgave 2, fase 2   F   F/O O
15 7.4.-11.4. prosjektoppgave 2, fase 2 O O O O O
16 14.4.-18.4. påskeferie       H H
17 21.4.-25.4. prosjektoppgave 2, fase 2 fortsetter H O O O O
18 28.4.-2.5. -"- O O O H O
19 5.5.-9.5. presentasjoner prosjektoppgave 2, fase 2   P   P P
20 12.5.-16.5. oppsummering   F      

Symbolbruk

Eksamen

Det blir muntlig eksamen i mai/juni.

Gjennomførte prosjektoppgaver er nødvendig for å kunne gå opp til eksamen. Det vil ikke bli gitt karakter på prosjektene, men kursdeltakerne vil på eksamen få spørsmål om prosjektoppgavene og hvordan arbeidslagene løste disse.


Sist oppdatert 2003-03-17 av Magne Haveraaen