INF 121

Side på studentportalen

Materiale til bruk for kurset INF121, høsten 2009. Dag Hovland. Send gjerne en melding om det er feil i lenker eller tekst.

Pensum

Andre bøker

Dette er bøker som også inneholder introduksjoner til deler av pensum. De er ikke fullgode alternativer til pensum, men kan brukes for ytterligere info

Haskell

Pensumboken er en god introduksjon. Bruk den sammen med manualen til GHC, (evt. HUGS). For mer utdypende info sjekk lenkene under.

Prolog

Pensumboken er en god introduksjon til prolog. Les denne sammen med manualen for implementasjonen du bruker, swi-prolog eller gprolog. Om du ønsker mer utdypende info eller får problemer, kan du prøve noen av lenkene under.

Unification (Martelli-Montanari) beskrevet på:

Valid XHTML 1.0 Strict