Institutt for Informatikk
Universitetet i Bergen
I 125 - Innf°ring i Programoversettelse


Voluntary Exercise Set 8 (Gruppe°velser. 8)

  1. Exercise 6.21 on pages 341-342 of the text.

  2. Exercise 7.1 on page 388 of the text.

  3. Exercise 7.2 on pages 388-389 of the text.