logo

Voss Y's Men's Club

Støtteklubb for KFUM-KFUKMotto:

"Vi vedkjenner oss plikta

som fylger kvar rett"

Voss YMC arbeider i nær tilknyting til Voss KFUK-KFUM, men medlemskapen er open for alle.

Føremålet er:


Møtestad og tid:


President 2007/2008: Ivar Molde, tlf. 56 51 23 25

Velkommen i fellesskapet!


Voss Y's men's club tilhøyrer Distrikt BJØRGVIN i Region NORGE.
Heimeside for Y's Men's International.