This page in English.

pic Torleiv Torleiv Kløve
Professor emeritus (informatikk-datahandsaming)

Adresser og telefon:

 
Postadresse:   Institutt for informatikk 
         Universitetet i Bergen
         Postboks 7803 
         5020 Bergen 

Telefon:     55 58 41 51 
Fax:       55 58 41 99 

e-post:     Torleiv.Klove@ii.uib.no

Her finn du meg: Kontor 5139 
         Datablokka 
         Høgteknologisenteret 
         Thormøhlensgt. 55 
         Bergen
 

Ting eg arbeider med for tida ellers.

Eg er knytt til kodeteorigruppa som inngår i Selmersenteret og forskar på: Eg er Fullstendig publikasjonsliste.

Oppdatert: November 2012 av Torleiv Kløve - email:Torleiv.Klove@ii.uib.no