Ragnhild si heimeside
Ragnhild Blikberg
Senior forskar


Adresse:

Parallab
Avdeling for beregningsvitenskap (BCCS)
UNIFOB AS
Thormøhlensgate 55
N-5008 BERGEN

Kontor: Rom 2123, 2. etg, datablokka i HIB
Tlf: 55 58 41 66
Fax: 55 58 42 95

Epost: ragnhild@bccs.uib.no


Publikasjonar
Last update: .