PINAR HEGGERNES

Professor, Head of department

Institutt for Informatikk
Universitetet i Bergen
PB 7803
N-5020 Bergen, Norway

Email: pinar.heggernes [at] uib.no

Office phone : +47 55 58 41 75 (Skype for business)
Mobile phone: +47 92 48 23 16

Office location:
Høyteknologisenteret (Thormøhlens gate 55, 5008 Bergen)
Datablokk, 4th floor