High mountains (above 4000 meter) "in/near" Europe outside of the Alps.

Most of these peaks are in the Caucasus region.
In fact, Turkey is also included and the term "in/near" Europe is used to include not only summits that are in Europe, but also summits that are in the same geographical area, perhaps defined to be outside of Europe.
This list is still incomplete, please email corrections/updates.
NOTE: the primary factors have not been checked yet.

A "real" mountain is defined to have a minimal drop (before one can ascend something higher) of at least 100 meter.

RankNameHeightPrimary factorDifficulty
1 Mount Elbrus (west) 5642 na PD
2 Mount Elbrus (east) 5621 205 PD
3 Dykh-tau Peak 5204 na na
4 Rustiveli 5201 na na
5 Mount Ararat 5165 na PD
6 Koshtan-tau Peak 5144 na na
7 B?y?kagri 5123 na na
8 Pushkina Peak 5100 na na
9 Dzhangi-tau 5085 na na
10 Skhara 5068 na na
11 Skhara, west 5057 na na
12 Dzhangi-tau, west 5038 na na
13 Mount Kazbek 5033 na PD
14 West Mizhirgi 5025 na na
15 Katyn-tau 4974 na na
16 Shota Rustavelli Peak 4960 na na
17 Kyukyurtlyu Peak 4890 na na
18 Borovikova Peak 4888 na na
19 Gestola 4860 na na
20 Klyuchevskaya 4750 na na
21 Mount Ushba 4710 na na
22 Krumkol 4676 na na
23 Tihonova Peak 4670 na na
24 Djaylyk 4530 na na
25 Tebulosmta Peak 4492 na na
26 Donguzorun 4457 na na
27 Suphan Dagi 4434 na na
28 Misses-tau 4427 na na
29 Mount Ortsveri 4365 na na
30 Lialver 4350 na na
31 Sella Peak 4330 na F
32 Shkhelda 4320 na na
33 Ulluikara 4300 na na
34 Diklo 4285 na na
35 Bashkara 4240 na na
36 Ullu-tau 4207 na na
37 Gelyasm 4136 na na
38 Buzul 4116 na na
39 Mount Dombay-Ulgen 4046 na na
40 Krestovski 4030 na na
41 Kurmychi 4010 na na
42 Semenov Peak 4010 na F

Return to Petter's mountain page