Alle Hovedtopper i Norge.

Hovedtoppene i Norge er definert å være de fjellene som har primærfaktor på minst 600 meter. Det er i underkant av 600 slike fjell i Norge. Det er 5 fjell på grensen til Sverige.
Vi regner bare med fjell på Norges fastland. Arktiske og Antarktiske fjell er listet under Svalbard.
(Norge har mer enn 13000 fjell med primærfaktor på minst 100m.)

Disse toppene er perfekte turmål, både for fjellvandrere og toppsamlere. Utsikten fra disse toppene er alltid fantastisk forutsatt at været ikke svikter. Listene over Hovedtopper som du finner nedenfor, kan brukes til å samle på topper, enten du konsentrerer deg om hele landet, Sør - eller Nord-Norge, fylket ditt eller et nærområde (region eller kommune). I motsetning til de høyeste fjellene er disse fjellene spredd mye bedre utover og gir større variasjon til fjellturen.

Husk at Målet skaper Motivasjon mens det er Turen som gir Opplevelsen.

Primærfaktoren til et fjell er den minste vertikale distanse fra fjellets topp til en sadel som forbinder fjellet med et Høyere fjell. En annen måte å uttrykke dette på er å si at primærfaktoren er den maksimale vertikale distansen til "en havflate" som er akkurat høy nok til at fjelltoppen ville ha vært det Høyeste punktet på en øy. Ved hjelp av høydekoter på et kart er det vertikal avstand fra toppen av fjellet til den første høydekurven som "svinger rundt" et fjell som er høyere enn den toppen vi ser på.

Listene inneholder alle fjell i Norge med Primærfaktor på minst 600 meter.

Sjekk hovedtoppene sortert etter Fylke:

            Akershus 0                 Buskerud 4                 Finnmark 17
            Hedmark 12               Hordaland 15              Møre og Romsdal 112
            Nordland 172             Nord-Trøndelag 13     Oppland 31
            Oslo 0                         Rogaland 7                 Sogn og Fjordane 41
            Sør-Trøndelag 15       Telemark 10                Troms 142
            Vest-Agder 0              Vestfold 0                   Øst-Agder 0
            Østfold 0

Du kan studere alle Hovedtoppene i Skandinavia via et Google kart, det er lenker slik at du kan finne mer informasjon.

Her finner du egne lister over de 100 fjellene med høyest primærfaktor i henholdsvis Sørnorge, Nordnorge, og hele Norge.

Flere norske / skandinaviske lister som du kan begynne å samle fra, finner du her.

Sjekk hele listen (602 topper).

Tilbake til Petters Fjellside.

To stjerner bak rank betyr at jeg har vært på den toppen (236/602).

Bekreftet eller mulige rettelser kan du sende via epost til: petter@ii.uib.no

Hjelp og inspirasjon fra Jonathan de Ferranti og Edward Arthur Earl har vært til stor glede.

Copyright 2003-2011, © Petter Bjørstad
I appreciate that use of these data is acknowledged including a link to my main mountain page.