startside  
   Emne og studieprogram  Tenester  StudentWeb  Studentliv  Utveksling  IKT  Om UiB  

Til UiB
Til Mi Side
Nyheter
English
Stikkordsøk:
Finn student:
Finn tilsett:

webmail.uib.no

Har du kommentarar
til denne sida?

Emne og studieprogram >> Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (emne) >> Utvalde emne i programutviklingsteknologi 

INF329 / Utvalde emne i programutviklingsteknologi

 Timeplan (kalender)

 Timeplan (liste)

 Pensum

Studiepoeng: 10.0

Fagleg innhald

Det er alment kjent at dagens programvare er skjør:
den er vanskelig å utvikle, forstå og modifisere.
Verktøy som hjelper oss å arbeide med programvare er lite utviklet, til tross for at slike ideer har vært kjent i årtier.
Hva er grunnen til dette?
Hovedgrunnen er nok historisk. De mest brukte programmeringsspråkene ble unnfanget før programmeringsbegrepene var skikkelig forstått - eller de kopierer mange sider fra slike språk. Vi møter dette overalt, fra "array" i C/C++ (som bygger på 1960-årenes maskinarkitektur i stedet for
å være en datatype) og en meningsløs variasjon i
parameteroverføringsmekanismer (motivert av effektivitetshensyn på 1970-tallet), til en sammenblanding mellom spesifikasjons- og
implementasjonsbegrepet og den påfølgende forvirringen vi har mellom kodegjenbruk, typesystem og pekere i objektorientert programming.

I dette emnet vil vi analysere på nytt vår kunnskap om programmering, og sette konseptene sammen på en slik måte at vi får - en formell og presis forståelse av spesifikasjons- og
programmeringsbegrepene,
- en notasjon som er lett for verktøy å analysere og lett å forstå for mennesker, og
- en fleksibilitet i spesifikasjoner og programmering som frigjør oss fra dagens syntaktiske fengsel,
koblet til pragmatikken for å utvikle og vedlikeholde effektive, velfungerende program.

Læringsmål

Undervisning i spesialemne på mastergrads- og doktorgradsnivå.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk. Engelsk ved behov.

Vurdering / eksamensformer

5 timer skriftleg eksamen. Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli muntleg eksamen.


Til UiB
© 2006 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login