Magne Bergland
IT-seksjonen HF / Seksjon for humanistisk informatikk
Magne.Bergland @ ithf.uib.no