Litteratur om opphavsrett på programvare, programvarepatenter, lisenser o.l.

Lover

Lovdata http://www.lovdata.no/

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) [12. mai 1961 nr. 2 og seinere endringer]

Lov om patenter [15. des. 1967 nr. 9 med seinere endringer]

Juridisk litteratur om digitale forhold

World Intellectual Property Organization (WIPO) http://www.wipo.int/, FNs organ for immaterielle rettigheter

Anders Mediaas Wagle & Magnus Ødegård jr (1997): Opphavsrett i en digital verden. Cappelen akademisk forlag

Wiersholm, Mellbye & Bech (2002):
Infomediarett, Cappelen. Se også nettstedet...

http://www.infomedia.no/ Nettsted utviklet av Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS til boka Infomediarett

Advokatfirmaet Bing & partners (www.bing.no) har mange lenker til aktikler og bøker av firmaets jurister, bl.a. Jon Bing og Olav Torvund

Om programvarepatenter

Eirik Rossen (sept. 2000): ”Bing: Norske bedrifter må patentere sin programvare” artikkel i digi.no http://www.digi.no/digi98.nsf/pub/dd20000926105113ero84688944

digi.no har også publisert en del andre artikler om patenter på programvare (søk på ”patent programvare” på digi.no)

The Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), tysk organisasjon som bl.a. aksjonerer mot patenter på programvare. http://www.ffii.org/

Lisenser og åpen programvare

Con Zymaris (mai 2003): ”A Comparison of the GPL and the Microsoft EULA” http://developer.skolelinux.no/rapporter/comparing_the_gpl_to_eula.pdf

Sam Williams: Free as in Freedom. Richard Stallmann’s Crusade for Free SoftwareO’Reilly. På vev: http://www.oreilly.com/openbook/freedom/ (Særlig relevant: Kapittel 9, ”The GNU General Public License” og kapittel 10 ”GNU/Linux”)

GNU General Public License: http://www.fsf.org/licenses/gpl.html

”The Open Source definition”: http://www.opensource.org/docs/definition.php

Oversikt over lisenser anbefalt av OSF: http://opensource.org/licenses/

Eric Raymond (2001): The Cathedral and the Bazaar. O’Reilly. Også tilgjengelig på nett: http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/. Artikkelsamling med gode og viktige artikler om bl.a. åpen kildekode og Linux’ utviklingsmodell (tittelessayet)

Glyn Moody (2002): Rebel Code. Linux and the Open Source Revolution. Penguin. God og detaljert historiebok om OS-bevegelsen. Diskuterer også lisenstyper, konflikter mellom ulike lisenser, kombinasjoner av åpen og proprietær programvare o.l.