I222 - Semantikk til programmeringsspråk

Oppgavesett 5, vår 2000

 1. Typesjekking av program er i læreboken skissert som en del av kjøretidssemantikken til programmet, seksjon 9.5. Typesjekking kan alternativt legges inn som et eget lag i semantikken (og med separat typesjekk kan vi bruke den utypede semantikken for kjøretidssemantikken, se seksjon 9.1). Det kan gjøres ved å skrive en semantikk til produksjonene som bare fanger typeinformasjon. Semantikkfunksjonene vil da ikke gi informasjon om resultatet av å utføre et program, men om typene i programmet. En måte å gjøre dette på er, med utgangspunkt i Decl0 (figur 9.1 s. 189), å ha typesemantiske funksjoner
  	TP: Prog -> TypeOK
  	TM: Imp -> Tenvir -> TypeOK
  	TD: Decl -> Tenvir -> Tenvir
  	TT: Vartype -> Type
  	TE: Exp -> Tenvir -> Type
  	TV: Var -> Ident
  	TBO: Binop -> (Type × Type × Type) 
  	TUO: Unop -> (Type × Type)
  	TA: Literal -> Type
  	
  Etter mønster fra boken kan vi definere typeomgivelsen og de typesemantiske domenene som følger:
  	TypeOK = true: Unit + false: Unit
  	Type = typeint: Unit + typebool: Unit + typeerror: Unit
  	T = tvar: Type + tconst: Type + undeclared: unit
  	Tenvir = Ident -> T
  	
  Domenet Tenvir har de vanlige funksjonene Void: -> Tenvir for å lage en typeomgivelse som gir undeclared for alle identifikatorerer, og bind: (Tenvir × Ident × Type) -> Tenvir for å legge en ny identifikator til typeomgivelsen (slik som i figur 9.3 s. 193 for vanlige omgivelser). De typesemantiske funksjonene defineres for hver produksjon, som vanlig for semantiske funksjoner:
  	TP[[ imp ]] = TM [[imp]] Void
  
  	TM[[ skip    ]] tenv = true
  	TM[[ put exp   ]] tenv = { true    for typeint=TE[[exp]] tenv, 
  	              { false   otherwise
  	TM[[ get var   ]] tenv = { true    for tvar(typeint)=tenv(TV[[var]]), 
  	              { false   otherwise
  	TM[[ var := exp ]] tenv = { true    for tvar(tl)=tenv(TV[[var]]), 
  	              {        tr=TE[[exp]] tenv,
  	              {        tl=tr
  	              { false   otherwise
  	TM[[ imp1 ; imp2 ]] tenv = { true    for true=TM[[imp1]] tenv, 
  	              {        true=TM[[imp2]] tenv
  	              { false   otherwise
  	TM[[ begin decl; imp end ]] tenv = TM[[imp]] (TD[[decl]] tenv)
  	TM[[ if exp
  	   then imp1
  	   else imp2  ]] tenv = { true    for tr=TE[[exp]] tenv, 
  	              {        typebool=tr,
  	              {        true=TM[[imp1]] tenv,
  	              {        true=TM[[imp2]] tenv
  	              { false   otherwise
  	TM[[ while exp
  	   do imp   ]] tenv = { true    for tr=TE[[exp]] tenv, 
  	              {        typebool=tr,
  	              {        true=TM[[imp]] tenv
  	              { false   otherwise
  
  	TD[[ const id = lit ]] tenv = bind(tenv,id,tconst typeint)
  	TD[[ var id : vtype ]] tenv = bind(tenv,id,tvar  TT[[vtype]])
  	TD[[ decl1 ; decl2 ]] tenv = TD[[decl2]] (TD[[decl1]] tenv)
  
  	TT[[ int ]] = typeint
  	TT[[ bool ]] = typebool
  
  	TE[[ lit     ]] tenv = TA[[lit]]
  	TE[[ id     ]] tenv = { tl     for tvar (tl)=tenv(id)
  	              { tr     for tconst(tr)=tenv(id)
  	              { typeerror otherwise   
  	TE[[ ex1 bop ex2 ]] tenv = { tres    for (targ1,tright,targ2)=TBO[[bop]],
  	              {        tex1=TE[[ex1]] tenv,
  	              {        tex1=targ1,
  	              {        tex2=TE[[ex2]] tenv,
  	              {        tex2=targ2,
  	              { typeerror otherwise
  	TE[[ uop ex   ]] tenv = { tres    for (targ,tres)=TUO[[uop]],
  	              {        tex=TE[[ex]] tenv,
  	              {        tex=targ
  	              { typeerror otherwise
  
  	TV[[ id ]] = id
  
  	TBO[[ + ]] = (typeint, typeint, typeint)
  	TBO[[ - ]] = (typeint, typeint, typeint)
  	TBO[[ * ]] = (typeint, typeint, typeint)
  	TBO[[ / ]] = (typeint, typeint, typeint)
  	TBO[[ = ]] = (typeint, typeint, typebool)
  	TBO[[ < ]] = (typeint, typeint, typebool)
  
  	TUO[[ - ]] = (typeint, typeint)
  	TUO[[ ¬ ]] = (typebool, typebool)
  
  	TA[[ lit ]] = typeint
  	
  Skriv dette som et ML-program for å teste typekorrekthet til program skrevet i Decl0.

 2. Definer typesemantikk (slik som i forrige oppgave) for språket Loop, figur 2.1 s. 8.
  Skriv dette som et ML-program.

 3. Definer typesemantikk (slik som i forrige oppgave) for språket While, figur 6.1 s. 101.
  Skriv dette som et ML-program.

 4. Definer typesemantikk (slik som i forrige oppgave) for språket Decl1, seksjon 9.1 s. 217. Husk at vi ikke kan sjekke om en indeks er innenfor eller utenfor en tabell før ved kjøretid.
  Skriv dette som et ML-program.

 5. Definer typesemantikk (slik som i forrige oppgave) for språket Proc0, figur 10.1 s. 232. Her kan du la parametermodus inngå i typeinformasjonen til en prosedyre.
  Skriv dette som et ML-program.

 6. Definer et språk som integrerer språkbegrepene fra Decl1 og Proc0, dvs. et språk med både array og prosedyrer/funksjoner. Tillat prosedyrene/funksjonene å 0, 1, 2 eller flere parametre.
  Definer en typesemantikk for dette språket.
  Definer en kjøretidssemantikk for dette språket.
  Skriv dette som et ML-program.

 7. Se Allison seksjon 4.3.2. Vi skal her bevise de egenskapene boken skisserer og som vi begynte å se på på forelesningen 15.5.00. Egenskapene kan vises ved induksjon over , med start med i=0.


Sist oppdatert 2000-05-25 av Magne Haveraaen