I222 - Semantikk til programmeringsspråk

Oppgavesett 4, vår 2000

  1. Gjør oppgaver 9.7.1 og 9.7.2 for semantikken definert i seksjoner 9.2 og 9.5.

  2. Gjør oppgave 9.7.6.

  3. Gjør oppgaver 9.7.7 og 9.7.8, men for semantikken slik vi definerte den på forelesningene.

  4. Gjør oppgave 10.6.1.

  5. Gjør oppgave 10.6.1 men gi parameteren til prosedyren q parameteroverføringsmodus name.

  6. Gjør oppgave 10.6.4. Husk at oppgaven spør om en diskusjon på idéplanet, ikke en fullstendig spesifisert semantikk.

  7. Gjør oppgaver 10.6.5 og 10.6.6.

  8. Gjør oppgaver 10.6.7 og 10.6.8, slik at 10.6.8 defineres med typet semantikk.

  9. Implementer semantikken fra forrige oppgave i ML.

  10. Integrer resultatene fra oppgave 3 og 9 til et ML-program.


Sist oppdatert 2000-05-03 av Magne Haveraaen