I222 - Semantikk til programmeringsspråk

Oppgavesett 2, vår 2000

  1. Fra læreboken: oppgave 4.7.3.

  2. Fra læreboken: oppgave 4.7.4.

  3. Fra læreboken: oppgave 4.7.6.

  4. Fra læreboken: oppgave 5.7.1.

  5. Fra læreboken: oppgave 5.7.2.

  6. Fra læreboken: oppgave 5.7.3 (stor og noe vanskelig).

  7. Fra læreboken: oppgave 5.7.5.

  8. Fra læreboken: oppgave 5.7.8.


Sist oppdatert 2000-02-14 av Magne Haveraaen