Curricilum Vitae

Knut Arild Erstad
Leitet 12
5018 Bergen
knute@ii.uib.no
Tlf: 917 84 687

Utdanning

Cand.scient. (1999--2002):
Universitetet i Bergen, informatikk. Min hovedoppgave L-systems, Twining Plants, Lisp handler om L-systemer (Lindenmayer-systemer) som blir brukt til å generere fraktaler og simulere plantevekst. Hovedfokus er simulering av planter for grafiske formål. Oppgaven beskriver blant annet simuleringer av klatreplanter og et rammeverk for L-systemer i Common Lisp. Som et resultat av oppgaven ble jeg nominert til bladet Elektronikks pris for yngre forskere og invitert til konferansen Studiemøtet 2002.
Cand.mag. (1994--1998):
Universitetet i Bergen, informatikk.

Arbeidserfaring

2001--2002:
Core convergence AS: Systemutvikler. Arbeidet bestod av forsking og utvikling på et kryssplattform rammeverk for brukergrensesnitt for web- og desktop-applikasjoner, og et høynivå språk for programvare-agenter.
1998--2000:
Universitetet i Bergen: Gruppeleder. Var gruppeleder for algoritme-kurset I234 to semestre.

Prosjekter

Turban-prosjektet (2002):
Core Convergence AS. En spesialisert Scrooge-klient for JHC (Jacob Hatteland Computer AS) som en ny frontend to deres databasesystem (RamBasen). Mitt hovedansvar var å utvikle Scrooge (se under) og å utvide det med komponenter og funksjonalitet laget spesielt for JHC, og å oppfylle strenge hastighetskrav gjennom caching og andre optimiseringer.

Marilyn-prosjektet (2002):
Core Convergence AS. En prototype for ``Smarties'' (et system for programvare-agenter) med fokus på ressursallokering for telekom-systemer. Implementerte domain-språket for Smarties som en utvidelse av Nifty, og jobbet med å integrere språket med JADE-rammeverket (Java Agent DEvelopment).

Scrooge-prosjektet (2001-2002):
Core Convergence AS. Forsatte utviklingen av brukergrensesnitt-delen av Mir-prosjektet (se under), med fokus på en komponent-basert design, plattform-uavhengighet, web-applikasjoner, skillet mellom logikk og layout, og effektivitet. Avansert bruk av JFC/Swing og serialisering av brukergrensesnitt er en viktig del av prosjektet.

Mir-prosjektet (2001):
Core Convergence AS. Et ``proof-of-concept'' for et høynivå språk (Nifty) og et kryssplattform rammeverk for brukergrensesnitt (Scrooge). Utviklet web-delen av Scrooge, og integrasjon mellom Scrooge og Nifty. Utivklingen innebar blant annet Java servlets, Enterprise Java Beans, XSLT-transformasjoner og generering av XML-dokumenter fra Scheme.

L-Lisp (1999--2001):
Universitetet i Bergen. Et rammeverk for Lindenmayer-systemer (visualisering og simulering av fraktaler og planter) i Common Lisp. Dette enmannsprosjektet er en del av min cand.scient-oppgave (hovedfag), og inneholder blant annet parallell omskriving, homomorfisme- og dekomposisjon-omskriving, grafisk tolkning av strenger, stokastiske og kontekst-sensitive L-systemer, plantemodeller som blir påvirket av omgivelsene, en spline-editor og å generere utdata for POV-ray for å lage realistiske 3D-bilder. OpenGL-bindinger for CMU Common Lisp ble laget som en del av dette prosjektet.

Teknisk kompetanse

Utvikling for Linux, Solaris og Windows 2000/XP.
Programmeringsspråk: Common Lisp, Java, C, Scheme, Pascal, Simula, Python, m.m.
Objekt-orientert analyse, design og implementasjon.
Imperativ og funksjonell programmering.
Design og analyse av algoritmer.
OpenGL og 3D-geometri.
XML og XSLT (XML-transformasjoner).

Referanser

Core Convergence

Arne Birkeland, (direktør), tlf 977 15 013.
Stig E. Sandø (kollega), tlf 908 59 587.
Espen Riskedal (kollega/prosjektleder), tlf 414 36 739.

Karakterer fra Universitetet i Bergen

Emne   Karakter
 
Forprøver
EXPHIL Examen philosophicum 2,0
Fysikk
FYS131 Generell Fysikk I 2,2
Informatikk
I110 Grunnkurs i databehandling 1,1
I120 Algoritmer, datastrukturar og programmering 1,9
I122 Systemkonstruksjon 1,5
I125 Innføring i programomsetjing 1,7
I142 Datanett 2,1
I144 Informasjonsteori 2,0
I160 Numeriske metoder 1,5
I191 Databehandling og samfunn Bestått
I234 Algoritmer 1,0
I235 Kompleksitetsteori 2,4
I236 Parallelle algoritmer 1,4
I291 Grafisk databehandling 1,9
Informatikk hovefag
IMKKH Hovedfagsoppgave informatikk 1,2
Matematikk
M100 Grunnkurs i matematikk I 1,2
M101 Grunnkurs i matematikk II 1,7
M102 Lineær algebra 2,6
M050 Elementær statistikk 1,5
M132 Kombinatorikk 1,8

Merknad: Karakterskalaen går fra 1,0 til 4,0, der 1,0 er beste karakter. Lavere karakterer enn 4,0 er ikke bestått.Knut Arild Erstad 2002-11-05