INF 329 - Utvalgte emner i programutviklingsteknologi: Utvikling av sikre applikasjoner
HØSTEN 2005
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen

[ Emnebeskrivelse | Emneansvarlig | Pensumliste | Kursgjennomføring | Fremdriftsplan| Eksamen ]

Emneansvarlig:

Pensumliste:

Pensum blir hovedsakelig valgt fra følgende bøker:

Forelesninger:

Kursgjennomføring:

Innleveringer vil være en kombinasjon av faglige presentasjoner, rapportskriving og applikasjonsutvikling.

Fremdriftsplan:

UKE DATO PENSUM (ansvalige)
36 05.sept. BSS kap. 1, 2, 3 (Yngve E.) Lagt ut.
07.sept. X
37 12.sept. BSS kap. 4, 5 (Preben S.) Lagt ut.
14.sept. X
38 19.sept. X
21.sept. BSS kap. 6 (Kristian H.) Lagt ut.
BSS kap. 6 fort. (Kristian H.) Lagt ut.
BSS kap. 7 (Lars S.) Lagt ut.
39 26.sept. ?
28.sept. BSS kap. 8, 9 (Mikal Ø.) Lagt ut.
40 03.okt. ?
05.okt. BSS kap. 10 (Brage B.) Lagt ut.
41 10.okt. BSS kap. 11 fort. (Lars-Helge N.) Lagt ut.
Crpto eksempel (Lars-Helge N.) Lagt ut.
BSS App. A (Michael M.) Lagt ut.
12.okt. BSS kap. 12 (Stian S) Lagt ut.
BSS kap. 12 - eksempel (Stian S) Lagt ut.
BSS kap. 13 (Håkon V.) Lagt ut.
42 17.okt. X
19.okt. X
43 24.okt. X
26.okt. X
44 31.okt. BSS kap. 14 (Isabel M.) Lagt ut.
BSS kap. 15 (Ståle K.) Lagt ut.
BSS kap. 16 (Isabel M.) Lagt ut.
02.nov. IC kap. 1, 2 (Martin L.) Lagt ut.
45 07.nov. IC kap. 3, 4 (Øystein L.) Lagt ut.
09.nov. IC kap. 5, 6 (Bjørnar P.) Lagt ut.
46 14.nov. IC kap. 7, 8, vedleggene (Daniel L.) Lagt ut.
X    betyr timene utgår.
?    betyr timene benyttes dersom nødvendig.

Føringer til presentasjon:
Presentasjon skal helst leveres som en pdf-fil.
    Filen skal hete inf329-h05-presentasjon-.zip.
Presentasjon skal ha en forside som inneholder følgende opplysinger:
    Tittel
    Undertittel: Kap. nr. og navn med referanse til boken.
    Navn på de som har laget presentasjonen
    E-postadressene
    Presentasjonsdatoen
    Kode og navn på kurs
Sidene i presentasjon skal nummeres.
Alle presentasjoner skal jeg legge ut på nettet.
Presentasjon skal sendes til meg 2 dager før foredraget skal holdes.
Presentasjon skal vare minst en dobbel time, eller lengere dersom det er nødvendig.
Presentasjon skal være mest mulig i egne ord.
Presentasjon skal være en balanse mellom et foredrag og forelesingsnotater,
og ikke en opprammsing av stikkord.
Det er viktig å legge vekt på gjennomgåelse av eksempler i bøkene,
helst demonstrere kjøringen der det lar seg gjøre.

Eksamen:

Mandag, 28/11
09.15
Kristian Harms
Michael Mortensen
10.15
Daniel Lundekvam
Bjørnar Pettersen
11.15
Yngve Espelid
Lars-Helge Netland
12.45
Mikal Carlsen Østensen
Preben Solheim
13.45
Håkon Velde
Stian Lavik Stokkenes

Tirsdag, 29/11
09.15
Øystein Lervik Larsen
Martin Lie
10.15
Lars Skjærven
10.45
Brage Breivik
11.15
Ståle Andreas Kleppe
Isabel Maldonado


[ Tilbake til toppen av siden | Tilbake til studentportalen ]


Ansvarlig for denne siden: Khalid Mughal (khalid(at)ii.uib.no)
Sist oppdatert: lørdag 12. november 2005.