INF 329 - Utvalgte emner i programutviklingsteknologi: Web-teknologier
HØSTEN 2004
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen

[ Emnebeskrivelse | Emneansvarlig | Pensumliste | Kursgjennomføring | Fremdriftsplan| Eksamen ]

Kursmaterial finner du her.

Emneansvarlig:

Pensumliste:

Pensum blir hovedsakelig valgt fra følgende bok:

I tillegg kommer en del andre bokkapitler og artikler.

Forelesninger:

Kursgjennomføring:

Innleveringer vil være en kombinasjon av faglige presentasjoner, rapportskriving og applikasjonsutvikling.
Mer opplysninger blir gitt på første forelesningen.

INNLEVERINGSFRIST FOR DEL II: 11/10.

Fremdriftsplan:

Kapitler er fra Designing Data-Intensive Web Applications

UKE 36
Ansvarlig: Eskil (og Arianna)
[Chapter 2] Data Model
[Chapter 3] Hypertext Model

UKE 37
Ansvarlig: Yngve E. og Lars Helge
[Chapter 4] Content Management Model

UKE 38
Ansvarlig: Bjørnar og Daniel
[Chapter 5] Advanced Hypertext Model
[Chapter 6] Overview of the WebML Development Process

UKE 39
Ansvarlig: Thomas og Thomas
[Chapter 7] Requirements Specifications
[Chapter 8] Data Design
(untatt 7.4, 8.4)

UKE 40
Ansvarlig: Kristen og Eirik
[Chapter 9] Hypertext Design
(untatt 9.5)

UKE 41
Ansvarlig: Arnt-Henning Moberg og Lars Skjærven
7.4, 8.4, 9.5

Ansvarlig: Preben og Halvor
[Chapter 10] Architecture Design

UKE 42
Ansvarlig: Jørgen Johansen og Einar Godø
[Chapter 14] Tools for Model-Based Development of Web Applications
Demo av WebRatio Case Tool

UKE 43
Ansvarlig: Viggo og Kent
[Chapter 11] Data Implementation

Ansvarlig: Roy og Tor A. Kvinge
[Chapter 12] Hypertext Implementation

UKE 44 går ut pga faglig reise.
UKE 45 går ut pga faglig reise.

UKE 46
Ansvarlig: Martin Lie og Ole Kr Heggøy
[Chapter 13] Advanced Hypertext Implementation

Ansvarlig: Jørn Ove Støkka og Trond R. Bjørstad
WebML til UML (med eksempler)

UKE 47
Ansvarlig: Thomas Amble og Thomas Lohne Aanes
Architectural Issues and Solutions in the Development of Data-Intensive Web Applications
Declarative Specification of Web Applications exploiting Web Services and Workflows

Eksamen:


[ Tilbake til toppen av siden | Tilbake til studentportalen ]


Ansvarlig for denne siden: Khalid Mughal (khalid(at)ii.uib.no)
Sist oppdatert: Mandag 4. oktober 2004.