INF 101 - Videregående programmering (Prog. II)
Vårsemesteret 2004
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen

Forelesningsnotater:

K.A. Mughal, T.Hamre og R.W.Rasmussen: Java som første programmeringsspråk, Cappelen Akademisk Forlag, (2. UTG.) 2003.   Forelesningsnotater fra læreboken.   
Implementing the equals(), hashCode() and compareTo() methods (2 pr. side, pdf)  Source code for Examples (zip)  2004-02-23 
JUnit - A Whole Lot of Testing Going on (2 pr. side, pdf)  Source code for Examples (zip)  2004-02-26 
Introduction to Threads (2 pr. side, pdf)  Source code for Examples (zip)  2004-03-21 
  Swing and threads: two examples (zip)  2004-04-30 

[ Opplysninger om INF 101 | Studentportalen ]

Ansvarlig for denne siden: Khalid Mughal (khalid(at)ii.uib.no). Sist oppdatert: fredag 30. april 2004.