FFDS Tips

culled from the Simviation.com Design Forum


FSDS: Legge til Tverrsnitt til en ustrukturert del.

Posted by Doug Attrell on Monday, 20 August 2001, svar på spørsmål om å legge til tverrsnitt.
(editet by F. Rodriguez/FFDS)

Jeg fant nettopp ut at å ødelegge strukturen til en del ; dvs å miste tverrsnitt -opsjonen på menyen ikke er så nøye. Du kan ikke lenger legge til tverrsnitt men de fleste andre alternativer kan fremdeles velges fra Point Mode. Velg punkter individuelt eller bruk Select Tool & Bruk Move & Scale funksjonene. Å velge punktene som utgjør et tverrsnitt vil simulere opsjonen du mistet.
Det er mulig å bruke Move eller Scale individuelt eller flere tverrsnitt seksjoner. Axis Symmetry & Constrain opsjoner vil fortsatt kunne brukes.

Å legge til tverrsnitt (Cross Section) til flyet: I Poly Mode (F7), bruk Mouse Select Tool til å splitte skroget i to.

 


Back to Tips

.