Freeflight Design Shop Forum


AA Flap Sekvensering - Mini-Tutorial

Posted by Tom Gibson/FFDS on Wednesday, 17 January 2001, at 10:43 a.m., in response to Re: Felix, now the main gear :), posted by Mikko Maliniemi on Tuesday, 16 January 2001, at 9:49 a.m.

> HEH, jeg er helt håpløs når det gjelder bevegelsessekvenser. Well,
> Nå har jeg det andre settet rotert mot sin "tilted forward"
> posisjon. Så hva blir sekvensene for å rotere det første settet
> 25 grader i front og så forsvinne?

Du legger til en H til delen av sekvensen du vil skjule. Dvs. forandre 1-75:0-delen av sekvensen til 0-75:0H

%gtFor det andre, hva blir
> det for å rotere 90 grader innover etter det første settet
> har rotert 25 grader front?

Se på formelen Felix gav: n2-n1 x S x 90 = D, antall grader hjulet vil rotere. Du har 75% av sekvensen igjen (og dermed blir n2-n1 lik 0.75), og i tillegg vil du bevege 90 grader:

n1 = 0

n2 = 0.75

D = 90

slik at, 0.75-0 x S x 90 = 90

Deling av hver side på 90 gir 0.75 x S x 1 = 1 or 0.75 x S = 1

Del så hver side på 0.75: S = 1/0.75 = 1.33333.

AA aksepterer bare heltall S verdier så vi blir nødt til å finne en annen kombinasjon som vil gi oss denne verdien. Vi bruker da 50% av sekvensen til denne bevegelsen i stedet.

0.75-.25 x S x 90 = 90. S = 2.0.

Dette gir oss: 0-25:0H;25-75:2;75-100:0H

Den vil bli gjemt og vil ikke bevege seg de første 25% av nedfelling, og vil deretter bevege seg 90 grader de neste 50%. Den vil så forsvinne de neste 25% av nedfelling når det andre hjulstellet beveger seg tilbake.

Nå har vi dette stellet som beveger seg i 2x fart, mens det andre beveger seg i 1x fart, som betyr at der vil bli en forandring i farten på bevegelsent. Hvis dette er det det virkelige hjulstellet gjør: glimrende, hvis ikke, kan du fikse dette ved å bruke sekvensen:

0-87:0H;87-100:2 for det første settet

0-37:0H;37-87:2;87-100:0H for det andre settet.

Jeg doblet farten til det første settet, og for å få det til å bevege seg den samme vinkelen (25 grader), halverte jeg den % av sekvensen den beveget seg gjennom (fra 25% til 13%, => 26 graders bevegelse - ganske nærme).

Håper det hjalp,

Tom


Back to Tips

The Freeflight Design Shop Forum is maintained with WebBBS 2.25.