Freeflight Design Shop Forum


Reading a Basic AA Motion Sequence

Posted by Felix/FFDS on Monday, 15 January 2001, at 5:01 p.m., in response to Felix, you are a GURU!!!, posted by Mikko Maliniemi on Monday, 15 January 2001, at 4:07 p.m.

Starting point for discussion:

#1 Landingshjulene bygges i "ned/landings"-posisjon
#2 Bevegelsessekvens for landingshjulene starter med hjulene i "opp"-posisjon

-----------------
Hvis ingen bevegelsessekvens er gitt antar man at: 0-100:1 som betyr at hjulene vil gå ned ved 1x fart ved 100% av operasjonstiden.
-----------------

Ved en typisk bevegelsessekvens har man n1-n2:S hvor n1 er starttid (i % av totaltid) og n2 er slutt-tid (i % av totaltid), og S er tidsfaktoren (heltall)

Bevegelsessekvens - eksempel: 1-45:3;45-100:0

a. ved å ikke vise "0" blir delen usynlig

b. 1-45:3 fra tid 1 til tid 45 (effektivt 44% av tiden) er hjulet synlig og går ned ved 3x fart gjennom ca. 120 grader.

c. ; er sekvensseparatoren...

d: 45-100:0 sier at fra tidspunkt 45% til og med 100% (altså gjenværende tid) vil delen være ubevegelig (fart=0)

1-45:3;45-50:0;50-100:4 (hjulene går ned 120 grader, stopper i 5% (av totaltiden) og snurrer 360-grader.

Hope this confuses... Felix/FFDS

> ps. Kan du fortelle nøyaktig hva denne sekvensen gjør?

> Mikko

>> Hvis du bare hadde 1-45:3, da forsvinner delen...

>> Den endelige sekvensen ville blitt: 1-45:3;45-100:0

>> hvor den går gjennom 120 grader ved extension, og deretter
>> står stille de neste 55% og holder seg synlig.

>> Felix/FFDS


Tips fra Free Flight Design, Oversatt av Joakim Aasen