Picture Jaakko Järvi
Professor Professor

Bergen Language Design Laboratory url: www.ii.uib.no/~jjarvi
Department of Informatics Institutt for Informatikk email:epost:
University of Bergen Universitetet i Bergen office: kontor: 405P1
Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 tel:
N-5008 Bergen, Norway Norge fax:


Classes

Soonish there will be more information on this page. In the meantime, here's a link to my old home page.

Snart vil jeg legge til mer informasjon her. I mellomtiden, her er en lenke til den forrige hjemmesiden min.