Heimeside for Ingvar Eidhammer

picture Professor emeritus i bioinformatikk

Adresse:

Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
PB 7803
N5020 BERGEN
NORWAY

Telefon: +47 55 58 41 64
Fax: +47 55 58 41 99
Kontor: Rom 5121, "Datablokk" HiB

Epost: ingvar@ii.uib.no


Meir informasjon