Inge Jonassens hjemmeside

This page in English.
Jeg beklager at resten av mine sider bare finnes på engelsk. Det blir for mye arbeid å holde to versjoner av disse sidene oppdatert.

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Institutt for informatikk,
Universitetet i Bergen
HIB
N5020 BERGEN
NORGE

telefon: (+47) 55 58 47 13
telefax: (+47) 55 58 41 99
kontor: rom 5120 i datablokken, HiB

Epost: inge@ii.uib.no

Kort om meg (faglig):

Jeg har en dr.scient grad (informasjon om avhandling er tilgjengelig) i informatikk fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. Jeg jobber som professor i bioinformatikk og som leder for Computational Biology Unit (CBU). Vinteren 2000/2001 var jeg med og starte et firma MolMine AS. Jeg har utviklet et verktøy Pratt som kan brukes til å finne slike bevarte mønster i mengder av ikke-sammenstilte protein (eller DNA) sekvenser. Her finner du mer om mønster og biosekvenser, og her er en liste av noen av de jeg har jobbet og jobber sammen med. Andre faglige interesser er algoritmer, læring og mønstergjenkjenning.Noen publikasjoner og foredrag om bioinformatikk.


Pekere inn i nettet (WWW):