Ikke-deterministisk søk.

Mål: finne korteste sti fra S til G i en graf.
  1. La Q være en kø med ett element: stien av lengde null fra S til S.
  2. Gjenta inntil Q er tom eller inntil første stien i Q terminerer i G:
    1. La s være første stien i Q, fjern s fra Q; dann nye stier s1,s2,... ved å utivde s langs kanter fra siste node i s.
    2. Fjern alle nye stier som inneholder løkker.
    3. Legg de nye stiene på tilfeldige steder i Q
  3. Hvis G ble nådd, rapporter stien til G (første sti i Q), ellers rapporter at G ikke kan nås fra S.

Siden er skrevet at Inge Jonassen, vennligst send en melding til inge@ii.uib.no dersom du oppdager feil eller har andre kommentarer ellers spørsmål.