Bakkeklatring algoritmen

Mål: finne korteste sti fra S til G i en graf.
 1. La Q være en kø med ett element: stien av lengde null fra S til S.
 2. Gjenta inntil Q er tom eller inntil første stien i Q terminerer i G:
  1. La s være første stien i Q, fjern s fra Q; dann nye stier s1,s2,... ved å utivde s langs kanter fra siste node i s.
  2. Fjern alle nye stier som inneholder løkker.
  3. Sorter de nye stiene på estimert gjenværende avstand til målnode G.
  4. Legg de nye stiene (i sortert rekkefølge) først i Q
 3. Hvis G ble nådd, rapporter stien til G (første sti i Q), ellers rapporter at G ikke kan nås fra S.

Siden er skrevet at Inge Jonassen, vennligst send en melding til inge@ii.uib.no dersom du oppdager feil eller har andre kommentarer ellers spørsmål.