A* algoritmen

Mål: finne korteste sti fra S til G i en graf.
 1. La Q være en kø med ett element: stien av lengde null fra S til S.
 2. Gjenta inntil Q er tom eller inntil første stien i Q terminerer i G:
  1. La s være første stien i Q, fjern s fra Q; dann nye stier s1,s2,... ved å utivde s langs kanter fra siste node i s.
  2. Fjern alle nye stier som inneholder løkker.
  3. Legg alle gjenværende stier til Q.
  4. Hvis to eller flere stier i Q har en felles node, fjern alle stiene utenom den som når den felles noden med lavest kostnad.
  5. Sorter Q med hensyn på summen av sti-lengde pluss et under-estimat av gjenstående avstand til G, la stiene med minst kostnad være først i Q.
 3. Hvis G ble nådd, rapporter den billigste stien til G (første sti i Q), ellers rapporter at G ikke kan nås fra S.

Siden er skrevet at Inge Jonassen, vennligst send en melding til inge@ii.uib.no dersom du oppdager feil eller har andre kommentarer ellers spørsmål.