Alpha-Beta algoritmen

Mål: finne beste trekk for en som spiller. Beste trekk er det som gir best `verst mulig' tilstand noen trekk frem i tid.

alpha_beta(node m, float alpha, float beta)
 1. Hvis m er roten, alpha:=-INF, beta:=INF
 2. Hvis maksimal tillatt dybde nådd, beregn den statiske verdien v for `stillingen' som m definerer.
  Returner v
 3. Hvis nivået er et minimeringsnivå,
  • n:= første barn(m)
  • gjenta:
   • v:=alpha_beta(n,alpha,beta)
   • hvis v < beta, beta:=v
   • n:=neste(n)
   inntil n==NULL eller alpha > = beta
  Returner beta
 4. Hvis nivået er et maksimeringsnivå,
  • n:= første barn(m)
  • gjenta:
   • v:=alpha_beta(n,alpha,beta)
   • hvis v > alpha, alpha:=v
   • n:=neste(n)
   inntil n==NULL eller alpha > = beta
  Returner alpha

Siden er skrevet at Inge Jonassen, vennligst send en melding til inge@ii.uib.no dersom du oppdager feil eller har andre kommentarer ellers spørsmål.