Spillere i «Makt og Avmakt»

(Last update: $Date: 1998/06/06 10:32:15 $)

Gruppen har en postliste <ars@ii.uib.no>. Man kan tegne seg på ved post til <majordomo@ii.uib.no> med «subscribe ars» i kroppen av meldingen.

Kjernen (magi)

Regelmessige spillere (consortes)

Sporadiske og tidligere faste spillere (grogs o.a.)

Merk at de rollene er skrevet i LaTeX og gjort tilgjengelig i form av DVI-filer. Klassefiler o.l. for rolleformularer er tilgjengelig.
«Makt og Avmakt»

Hans Georg / georg@ii.uib.no