Ars Magica Bergensis

(Sist oppdatert: $Date: 2001/01/22 15:21:19 $)

English Norsk


Salvete Sodales,

velkomen til Ars Magica Bergensis. Dette er eit lite arkiv knytt til sagaen vår. Dette kan me tilby:

Ars Magica er eit rollespel i det mytiske Europa som ikkje er altfor ulik Europa i mellomalderen. Forlaget er for tida Atlas Games. Om du ynskjer å lesa meir om Ars Magica, so kan du vitja møteplassen vår.

Andre norske arkiv

Eg ynskjer tips om fleirte arkiv i Noreg (send til georg@ii.uib.no).

Andre peikarar


Hans Georg / georg@ii.uib.no