next up previous

Ordliste for Ars Magica

Hans Georg Schaathun

Forord

Dette er et beskjedent forsøk på å utvikle terminologi tilstrekkelig til å spille Ars Magica på norsk. Hvis noen kan ha nytte av mitt arbeid, så står det til fri benyttelse. Dokumentet er tilgjengelig fra:

Jeg setter stor pris på kommentarer, supplementer et cetera, i håp om at man til slutt klarer å etablere en enhetlig, norsk rollespillterminologi.

Takk til dem som har bidradd med vokabular, særlig deltagerne på no.spill.rollespill og til Jakob Ryngen <alopex@arch.kth.se>.

Hans Georg <georg@ii.uib.no>

Engelsk-Norsk

ability
evne
arcane connection
løynband
Arch Mage
Erkemagus
botch
fummel, å fumle
cast a spell
legge en formel (besvergelse), besverge, mane frem en trolldom
characteristic
grunnegenskab
companion
kompanjong, consortis
covenant
pakt
cunning-folk
kyndige
dominion, divine realm
Det hellige Rike, Guds domene, Det Himmmelske (Rike)
encumbrance
belastning (??), byrde
faerie, fay
fe, underjordisk, alv (??)
faerie magic
alvemagi, underjordiske krefter, Underjordisk magi
faerie mound
tussehaug (??)
faerie realm
alveriket, alvedomenet, feenes domene, Det Underjordiske
fatigue
utmattelse
flaw
lyte
formulaic spell
kjent formel, (magisk) formel
Gift, the
Gaven
grand tribunal
stortribunal
grog
arbeider (??)
hedge wizard
grøftemagiker, grøftetrollmann
hermetic
hermetisk, hermesiansk (??)
hex
forbanne (??)
infernal
infernalsk, demonisk, Det Hinsidige (??)
infernal realm
Mørkets rike, Mørkets domene, Hinriket (??)
load
vekt, last (??)
mage, magician
magiker
natural magician
naturmagiker
Order of Hermes
Herme' Orden (??), Den hermetiske Orden (??)
passion
lidenskap [utgår i 4de utgave]
pawn of vis
en rute (med) vis, 64 ruter = 8 rader = 1 brett (orig. 100 pawns = 10 rooks = 1 queen) [efter Jakob Ryngen (svensk)]
perception
årvåkenhet, oppfatning (??)
personality trait
personlighetstrekk
quality roll
??
queen
se pawn
realm, realms of power
rike, kraftrike, domene
rook
se pawn
score
sum (f.eks. attack score: angrepssum)
shapechanger
hambytter, hamskifter (?)
sigil
segl (se også Wizard's Sigil)
simple roll
simpelt slag, enkelt slag (??)
skill
ferdighet
spell
besvergelse, (magisk) formel, trolldom
spell focus
magifocus, magifokus
spontaneous spell
improvisert formel, spontan besvergelse, spontan trolldom
spirit-master
åndemester, spiritist, shaman
sprite
fe (??) (jfr. faerie)
stress roll
stresslag (??)
trait
egenskab
undead
dauding, vandød
virtue
dyd
Wizard's March
trollmannens fredløshet, trollmannens fredløyse
Wizard's Sigil
trollmannens kjennetegn, trollmerke, bumerke (??)
Wizard's Twilight
Trollmannens skumring

About this document ...

Ordliste for Ars Magica

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 98.1p1 release (March 2nd, 1998)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 dictionary.

The translation was initiated by Hans Georg Schaathun on 1999-08-05


next up previous
Hans Georg Schaathun
1999-08-05