IN210 Algoritmer og effektivitet høsten 2000


Endelig pensum

Pensum er det samme som tidligere år med følgende justeringer:

Kompendium 51
Kap 5 er (nyttig) tilleggstoff

Garey and Johnson: Computers and Intractability
Følgende utgår:
Kap. 4: Theorem 4.1 frem til MAX CUT (s. 87)
Kap. 6: Teorem 6.8 og 6.9 med bevis: Fra "Recall that we ..." (side 140) til "Let us now return ..." (side 142).

David Harel: Algorithmics
Kap. 10, bare s.265-267 (til "Fixed vs. ...") og s.274-281 (til "Distributed and Ongoing..")


Foreleser: Fredrik Manne

Tidspunkt: kl.10.15-14.00 følgende mandager: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 13/11

Sted: Lille aud.

Gruppeøvinger:  Samme datoer som forelesinger kl. 16.15-18.00

Sted: Sem. rom 3B

Forelesingsplan:

Obligatorisk oppgave
Svar sendes pr. epost til fredrikm@ii.uib.no ikke senere enn 6/11.

Løsningsforslag til 3b fra Eirik Herskedal

Godkjent obligatorisk oppgave:
(oppgaver må godkjennes senest 15. november)
Kai Bjørnstad
Truls Flatberg
Helle Frøyseth
Audun Føyen
Hans Ole Gjerdrum
Eli Gjørven
Eirik Herskedal
Morten Lied Johansen
Mette Lafton
Helene Mo
Håvard Nesvold
Tomas Solstad
Arild Torjusen
Nils Tveten
Håvard Wall

Øvingsoppgaver (fra K51.B)

Litteratur: Pensum:
Vil i stor grad følge pensum fra tidligere år.

Lenker:

Eksamen: 30 november