Ulovlig intrenger

Vi har registrert ulovlig intrenger fra maskin:
topaz.cs.umu.se

Brukere på maskinen:

[topaz.cs.umu.se] 
Login  Name         TTY Idle When    Office
dpfln  Fredrik Larsson    q0   1 Tue 08:36 
ens94dry Daniel Ranneby    q7  1d Sun 17:40 
ens94dry Daniel Ranneby    q8  1d Sun 17:41 

Saken vil bli forfulgt.